עוגן חברתי ארצי ליום הזיכרון - 2017

עוגן חברתי ארצי ליום הזיכרון - 2017