אודות מעגלי הצלחה

מעגלי ההצלחה ובניית הקבוצה

מכון עזריאלי להעצמה חינוכית מהווה תכנית הוליסטית ייחודית, המקיפה את התלמיד בשלושה מעגלים שונים. מעטות התכניות שבהן משולבים כל הגורמים המשפיעים על הישגי התלמיד, מעניקות העצמה לימודית המקדישה כ-150 שעות הוראה תוספתיות בשנה מחוץ לשעות מערכת ההוראה בבי"ס לתלמיד, ובכך מצמצת פערים לימודיים בצורה משמעותית. העצמה חברתית, המחזקת את אישיות התלמיד ומחנכת לערכים, הורי התלמידים שבקבוצה שותפים לסדנה ייחודית המסייעת בעבודה עם ילדיהם והצוות החינוכי בבית הספר שעובר יחד את התהליך לשינוי ואמונה ביכולת של כל תלמיד להצליח. אנו מאמינים שרק שילוב וראייה הוליסטית של המרכיבים בחיי התלמיד ובמיוחד בגיל חטי"ב שהינו משמעותי מאוד בחייהם של תלמידים.

קרא עוד

call-to-action

העצמה לימודית

הישגים לימודיים כשלעצמם מושגים באמצעות 'האצה לימודית', המצמצמת פערים לימודיים בפרק זמן קצר ובהיקף שעות רב, ומביאה להישגים מרשימים ועקביים. לאחר סיום פרק נפגשים התלמידים לתכנית שימור ההישגים הלימודיים במקצועות הליבה: מתמטיקה, אנגלית והשפה העברית, וכן לתכנית מיקודי למידה המסייעת בהכנת התלמיד לקראת מבחני בית הספר בכלל מקצועות הלימוד.

קרא עוד

call-to-action

העצמה חברתית

ההעצמה החברתית היא חלק מן התהליך אשר עוברים התלמיד והקבוצה. הפעילות החברתית נוגעת בהיבטים שונים של גיבוש אישיותו וזהותו של התלמיד, דימוי עצמי חיובי ועוד. הפעילות החברתית מתרחשת באמצעות סדנאות שבועיות ושילוב מודלים של פעילות o.d.t. כמו כן עוסקת הקבוצה בטיפוח הכשרים החברתיים והאישיים ומובילה פעילויות התנדבותיות למען הקהילה.

קרא עוד

call-to-action

העצמה הורית

כחלק מהראייה ההוליסטית של התכנית, הורי התלמידים לוקחים חלק בתהליך החינוכי באמצעות השתתפות בסדרת פגישות אינטנסיביות של עשרה מפגשים שבועיים בהדרכת מנחה סדנאות הורים. בסדנאות אלו לומדים ההורים להכיר שיטות לימוד לעבודה עם ילדיהם ודרכים לשפר את מערכת היחסים המשפחתית, והכול בדרך שתאפשר להם להיות שותפים מלאים בהישגים של ילדיהם.

קרא עוד

call-to-action