מעגלי הצלחה

מעגלי ההצלחה

תכנית עזריאלי סיימה את פעילותה בשנת 2018 במסגרת קרן עזריאלי. התכנית תמשיך לפעול במתכונתה החדשה על בסיס העקרונות של התכנית בחטיבת הביניים ברשת דרכא.

מכון עזריאלי להעצמה חינוכית מהווה תכנית הוליסטית ייחודית, המקיפה את התלמיד בשלושה מעגלים שונים. מעטות התכניות שבהן  משולבים כל הגורמים המשפיעים על הישגי התלמיד, מעניקות העצמה לימודית המקדישה כ-150 שעות הוראה תוספתיות  בשנה מחוץ לשעות מערכת ההוראה בבי"ס לתלמיד, ובכך מצמצת פערים לימודיים בצורה משמעותית. העצמה חברתית, המחזקת את אישיות התלמיד ומחנכת לערכים, הורי התלמידים שבקבוצה שותפים לסדנה ייחודית המסייעת בעבודה עם ילדיהם והצוות החינוכי בבית הספר שעובר יחד את התהליך לשינוי ואמונה ביכולת של כל תלמיד  להצליח. אנו מאמינים שרק שילוב וראייה הוליסטית של המרכיבים בחיי התלמיד ובמיוחד בגיל חטי"ב  שהינו משמעותי מאוד בחייהם של תלמידים.

התלמידים המיועדים לתכנית הם בעלי ההישגים הנמוכים בשכבה שיקבלו ליווי במשך שלוש שנים. איתור תלמידי התוכנית ייעשה על ידי החלטת הצוות החינוכי בבית הספר וצוות מכון עזריאלי על  פי קריטריונים.

קבוצת לימוד מורכבת מ-26-22 תלמידים בשכבה. כל קבוצת לימוד כזו מפוצלת לשתי תת-קבוצות לימוד, ובכל תת-קבוצה ישתתפו 11–13 תלמידים בלבד. מכון עזריאלי שואף לבנות בכל בית ספר תהליך צומח של התכנית בכל שכבות הגיל - ז'-ט'.

איתור התלמידים – מיפוי התלמידים מתבצע על פי קריטריונים של הישגים  במקצועות הלימוד במתמטיקה, באנגלית ובעברית וחתך כלכלי .

תחילת התכנית בהכרזה – מעמד שבו נוכחים הצוות החינוכי והתלמידים אשר נבחרו לתכנית. בפני התלמידים מודגשים העקרונות שכל תלמיד יכול להצליח, בניית מוטיבציה, רקע על התכנית ועוד.

לאחר שלב זה יתקיימו שיחות אישיות - "אחד על אחד" - עם הרכז החינוכי. בשלב זה יקיים הרכז שיחה אישית ראשונית עם כל תלמיד במטרה לבנות מוטיבציה והנעה ללמידה, וכן יזהה גורמים העלולים להפריע להצלחת התלמיד.

עם סיום שיחות האישיות יתקיים ביקור בית – הרכז יקיים מפגש עם הורי התלמיד בביתם. הוא יחשוף בפניהם את התכנית, את עקרונות ההצלחה, ידבר על מחויבות ההורים לתהליך ועל חשיבות נוכחות ההורים בסדנת ההורים.

יישום ראשוני של הפעלת התכנית יחל במסע גיבוש תלמידים – תלמידי התכנית יוצאים עם המדריכים החברתיים למסע גיבוש ראשוני שאורכו כשלוש שעות. במפגש זה תיעשה היכרות ראשונית עם הקבוצה וחיבור התלמידים לעבודה בקבוצה.

בסוף  מסע הגיבוש ייערך מפגש העצמה פותח – ההורים והתלמידים  יגיעו לבית הספר לטקס פתיחת התוכנית, הכולל תיאור התכנית והתהליך שהתלמידים עוברים, וכן דברי פתיחה של מנהלת בית הספר, מנהל מכון עזריאלי ושותפים משמעותיים. בהמשך ערב זה תתקיים  סדנת הורים מגייסת – במפגש זה  ההורים  ייחשפו למנחת ההורים אשר תלווה אותם במהלך המפגשים. הם ייחשפו לתהליך דינמי ולחשיבות נוכחותם בסדנה לשם הצלחת התהליך.