חזון ומטרות

חזון ומטרות

תכנית עזריאלי סיימה את פעילותה בשנת 2018 במסגרת קרן עזריאלי.

התכנית תמשיך לפעול במתכונתה החדשה על בסיס העקרונות של התכנית בחטיבת הביניים ברשת דרכא.

חזון התכנית:

מכון עזריאלי להעצמה חינוכית הוקם בכדי  לצמצם פערים לימודיים וחברתיים בחטיבות הביניים, בפריפריה הגיאו- חברתית. המכון פועל בכדי לייצר שינוי שישפיע על התלמידים, על המשפחה ועל צוותי החינוך, מתוך שאיפה להעצים את תלמידי התכנית בתחום הלימודי, בתחום החינוכי ובתחום החברתי, כך שיהיו בוגרים עצמאיים, אחראים ובעלי יוזמה, אשר ישפיעו בתורם על בית הספר, על המשפחה ועל הקהילה.

מעגלי השינוי:

מכון עזריאלי פועל כאחד מעוגני השינוי המשמעותיים בחטיבות הביניים בבתי הספר ובקהילה בארץ. התכנית הנה הוליסטית ופועלת בשלושה מעגלים משמעותיים: במעגל השינוי הראשון המטרה המשותפת לתכנית ולצוותי החינוך בבית הספר היא להוביל את התלמידים להצלחה, למעבר בין הקבצות ולבחירת מסלולי מיון טובים יותר בבית הספר.

במעגל השני, נחשפים התלמידים לקבלת אחריות ומנהיגות דרך הובלת מיזמים קהילתיים ועירוניים המשפיעים על סביבתם המוכרת ומחזקים את הערכים החינוכיים להתנדבות ולסיוע לאחר.

המעגל השלישי נוגע להורי התלמידים. באמצעות הסדנאות המופעלות בתכנית מקבלים ההורים כלים שנועדו בראש ובראשונה למען התלמידים, וכן מובילים לפיתוח ההורים כחלק מקהילה וכמשפיעים וכמחוללי שינוי ביישוב ובקהילה שבהם הם גרים.

מטרות ויעדי התכנית:

לפני מכון עזריאלי להעצמה חינוכית עומדים היעדים והמטרות הבאים: 

  • מניעת נשירת גלויה וסמויה של תלמידים במהלך הלימודים בחטיבת הביניים והלאה
  • גישור על פערים חינוכיים-לימודיים, אישיים וחברתיים בקרב תלמידי חטיבת ביניים, על מנת להגדיל את סיכוייהם בעתיד למוביליות חברתית.
  • טיפוח הכישורים הלימודיים, האישיים והחברתיים של התלמידים ועידודם למנהיגות ולהתנדבות בקהילה.
  • העלאת הדימוי העצמי של התלמידים וחיזוק אמונתם ביכולתם העצמית.
  • שותפות עם הצוות החינוכי ומתן כלים להתמודדות עם תלמידים בסיכון.
  • קידום מעורבות חברתית בבית הספר.
  • חיזוק שיתוף הפעולה בין צוות בית הספר לבין הורי התלמידים.
  • שותפות ופעילות יישובית בתכנית.