העצמה חברתית

העצמה חברתית

תכנית עזריאלי סיימה את פעילותה בשנת תשע"ח  2018 במסגרת קרן עזריאלי. התכנית תמשיך לפעול במתכונתה החדשה על בסיס העקרונות של התכנית בחטיבת הביניים ברשת דרכא.

ההעצמה החברתית היא חלק מן  התהליך אשר עוברים התלמיד והקבוצה. הפעילות החברתית נוגעת בהיבטים שונים של גיבוש אישיותו וזהותו של התלמיד, דימוי עצמי חיובי ועוד. הפעילות החברתית מתרחשת באמצעות סדנאות שבועיות ושילוב מודלים של פעילות o.d.t. כמו כן עוסקת הקבוצה בטיפוח הכשרים החברתיים והאישיים  ומובילה פעילויות התנדבותיות למען הקהילה.

מפגש חברתי שבועי –אחד המפגשים יחולק לשעתיים וחצי של למידה, ושעה וחצי של פעילות חברתית. מפגש זה מונחה על ידי מדריך חברתי אשר שם דגש על טיפוח הכשריים החברתיים של התלמיד. במהלך השנה יתקיימו 20–25 מפגשים חברתיים. העצמת האינטראקציה החברתית של התלמיד בסביבתו ובקהילה והגברתה הופכת להיות משמעותית כאשר היא מתרחשת דרך פעילות ה-O.D.T. המכון פיתח לכל שכבת גיל ארגז כלים בנושא.

הגעתו של החניך לפעילות החברתית בתכנית מלווה בחששות, אשר מגדירים מחדש את מעמדו האישי של החניך בקבוצה. הקבלה לקבוצה מלווה בתהליכים פיזיים, נפשיים, חברתיים ותרבותיים, והדרישות החברתיות משתנות מקבוצה לקבוצה. כדי להקל על החניכים עם הגעתם לקבוצה, יכיר המדריך לחניך את הסביבה האנושית והפיזית, החדשות עבורו. החניך יעבור תהליך מאדם פרטי לחבר בקבוצה חברתית - תהליך שכולל היכרות, תיאום ציפיות היכרות ולמידה חברתית.

תפקידנו הוא לטפח חינוך חברתי ערכי, לקדם את התפתחותם המוסרית והחברתית של חניכינו ולהשפיע על אורח החיים שלהם. החינוך החברתי מקדם אצל חניכינו מטרות ויעדים לטווח קצר ולטווח ארוך. בטווח הקצר, הוא עוזר לחניכים להכיר בזהותם האישית והחברתית בתוך המעגלים החברתיים הסובבים אותם, וכן לבחון את סולם הערכים שלהם ואת יישומו במציאות. בטווח הארוך נבקש להפוך את החניכים לאזרחים פעילים ומעורבים בחברה, ולהביא אותם ממצב של חוסר אונים למצב של שליטה בגורל ובסביבה. זהו תהליך העצמה אינטראקטיבי המתפתח ומתרחש בין הפרט לסביבה.  

תהליך הפעילות החברתית מתחיל במסע גיבוש - פעילות פתיחה שמזמנת לתלמידים התנסות בפעילויות חברתיות, לרוב במרחב הפתוח, ומשולבים בה אתגרים אישיים וקבוצתיים מגוונים. מטרת המסע היא היכרות וגיבוש בין חברי הקבוצה באווירה משוחררת ובלתי פורמלית. התפתחות הקבוצה מתחילה בתהליך ההיכרות, אשר יש לו חשיבות רבה והשפעה על המשך תהליכי הגיבוש הקבוצתי. המפגשים השוטפים יחלו לפעול בדגש על המעגל האישי ובו הנושאים הבאים: היכרות - עיסוק בשאלות, כמו מי אני? מהן סגולותיי? מהן מגבלותיי? יצירת נורמות קבוצתיות, תיאום ציפיות וגיבוש.

אמון - בניית אמון - במי אני נותן אמון ולמה? חוזה קבוצתי.

התקדמות אישית - העמקת הקשר עם המדריך החברתי ועם חברי הקבוצה. בניית זהות אישית וקבוצתית, חיזוק האמונה ביכולת האישית ובמסוגלות להצלחה.

התמקדות בסטייה מהנורמה וחריגויות בחברה - הדגש בגיל זה הוא על המושג סטייה מהנורמה והבנת הסטטוס חריג - כחריג מהנורמה. נשים דגש על יחסי הגומלין בין הקבוצה לבין החריגים בתוכה ועל חשיבות קבלת האחר.

לאחר שהקבוצה התקדמה וביססה את המעגל האישי, יתחיל המדריך החברתי לפעול במעגל הקבוצתי הנוגע בהיבטים רבים, כגון אחריות קבוצתית - מהי קבוצה? סוגי קבוצות; ציפיות; אחריות קולקטיבית; ביצוע משימות כצוות; טיפוח מצוינות; הענקת כלים וכישורים רלוונטיים לפתח בתלמיד יכולות שדורשות ממנו לחוות בצורה חיובית את השינוי ולאתר את היכולות הטמונות בו, להסתגל ולתפקד בצורה טובה ויעילה בתוך הקבוצה החברתית אליה הוא משתייך. יצירת רשת תמיכה עבור הפרט העובר שינוי, מהעצמי לקבוצה.

כאשר הקבוצה בטוחה וחזקה, כבר יש ביכולתה להעפיל אל המעגל הקהילתי. במעגל זה יושמו הדגשים הבאים: מודעות חברתית - חשיפת הקבוצה לשאלות ולנושאים העוסקים במעורבות חברתית: מה משמעותה של החברה עבורי? עד כמה אני מוכן לגלות אכפתיות? מה אוכל לתרום לסביבתי?  נתינה - מהי נתינה? למה לנו לתת? החובה למעורבות חברתית. התנדבות - יציאה להתנדבות בקהילה על בסיס תכנון מראש של מקומות ההתנדבות. בשכבה ט' יישמו תלמידי התכנית את תהליכי העבודה בבניית מיזם חברתי רחב היקף ותהליכי. לקראת חופשת פסח של כיתה ט' ייבחרו כ-40% מתלמידי התכנית לסמינר מנהיגות - "כח דוד" - שבו יוכשרו בבנייה ובטיפוח של מנהיג ותרומתו לחברה.