אודות קרן עזריאלי

אודות קרן עזריאלי

קרן עזריאלי ישראל הינה עמותה רשומה בישראל הפועלת לחיזוק החברה הישראלית על ידי קידום החינוך, מחקר רפואי ומדעי, החברה, הרווחה, האומנות והתרבות. ערכיה של הקרן מושתתים על חזונו של דוד עזריאלי, לאפשר לכל אדם למצות את הפוטנציאל הטמון בו.
הקרן ממשיכה תרבות נתינה ארוכת שנים של משפחת עזריאלי שהחלה בשנות ה 80. הקרן הוקמה ב 2008 ומקורותיה הכספיים כוללים העברות מקרן עזריאלי קנדה, תרומות מקבוצת עזריאלי והכנסות מאחזקות הקרן בקבוצה.

קרן עזריאלי ישראל פועלת בשיתוף פעולה מלא עם קרן עזריאלי קנדה.
פעילות הקרן הישראלית מתמקדת בחינוך, עם דגש על:

 • צמצום פערים
 • חינוך טכנולוגי/מקצועי
 • חינוך סביבתי
 • זהות יהודית ישראלית
 • אדריכלות ועיצוב
 • לימוד, חקר והנצחת השואה
 • ספורט
 • מחקר רפואי ומדעי (ביוזמת הקרן בלבד)
 • קידום אנשים עם מוגבלויות שכליות התפתחותיות
 • רווחה וחברה
 • אומנות ותרבות, עם דגש על מוסיקה.

הפעלת מכון עזריאלי להעצמה חינוכית , הפועל בחטיבות הביניים ברחבי הארץ להעצמת תלמידים ומניעת נשירתם – תוך שיפור כישורי למידה והעצמה חברתית והורית.

הפעלת תכנית עמיתי עזריאלי , שמקדמת מצוינות אקדמית ומנהיגות באמצעות הענקת מלגות לתארים מתקדמים ולימודי פוסט-דוקטורט בישראל והשבת סגל אקדמי מחו"ל.

ועד העמותה של קרן עזריאלי ישראל
דנה עזריאלי, יו"ר
נעמי עזריאלי
שרון עזריאלי
מאייר ביק
מנחם עינן
אירית איזקסון
אמיר גיסין


מנהלת כספים
ענת בן דורו קבאביה

אתר קרן עזריאלי