אודות התוכנית

עקרונות יסוד ותהליכים פדגוגיים

מכון עזריאלי להעצמה חינוכית פעל בשנים 2004-2018 ע"י קרן עזריאלי. התכנית פעלה בחטיבות הביניים - כיתות ז'-ט' - שלב משמעותי מאוד בחייהם של תלמידים רבים המחייב תמיכה והדרכה ייחודיות. התכנית היתה מיועדת לתלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים ולוותה אותם בשלוש שנות לימודיהם בחטיבת הביניים. התכנית הנה תכנית הוליסטית וייחודית, המקיפה את התלמיד בשלושה מעגלים שונים - לימודי, חברתי והורים. התכנית פעלה בסוף יום הלימודים ובכל בתי הספר בעיר.

פרוספקט התוכנית 


עקרונות יסוד

 • פעילות התכנית בחטיבת הביניים
 • הפעלת התכנית בכל בתי הספר בעיר
 • מעורבות ושותפות מלאה עם בית הספר
 • פעילות בסוף יום הלימודים
 • תכנית ארוכת טווח - שלוש שנים - ז'-ט'

קבוצת התלמידים

 • תלמידים בעלי פערים לימודיים
 • הקבוצה נבחרת מכלל תלמידי השכבה
 • התלמידים אינם משויכים לכיתת-אם אחת בבית הספר
 • התלמידים אינם שייכים לתכניות מתערבות אחר הצהריים
 • תלמידים בקבוצה בפיצול לשתי קבוצות למידה

רצף חינוכי פדגוגי

 • צמצום פערים מואץ בתיאום עם בית הספר
 • תכנית שימור ההצלחה בתיאום למידה עם הבוקר
 • צוותי החינוך מבית הספר
 • עבודה קבוצתית
 • תגבור לימודי פרטני
 • מפגשי למידה בין פעמיים לשלוש פעמים בשבוע

 התחום החברתי 

 • פעילות חברתית אחת לשבוע
 • גיבוש קבוצה, העצמה אישית וחיבור לקהילה
 • התנדבויות בקהילה
 • מיזמים חברתיים בקהילה
 • התנדבות חברתית ארצית
 • מנהיגות צעירה

התחום המשפחתי

 • סדנת הורים - עשרה מפגשים ברצף
 • ליווי ההורים במשך שלוש שנים ושיח שוטף
 • מפגשי הורים וילדים
 • מעורבות ההורה בהצלחת הילד ובקשר עם בית הספר
 • מנהיגות הורית

הכשרות צוות

 • הכשרות צוותים - ארבעה ימים בכניסה לתכנית
 • לווי אישי שבועי והכשרה שוטפת
 • לווי ע"י מומחה תוכן לכל בעלי התפקידים

הערכה ומדידה

 • נתוני כניסה וסיום של ציוני תעודה
 • נוכחות והתמדה
 • מעבר הקבצות
 • מעקב אחר צמיחה חברתית של הקבוצה
 • השתתפות בהתנדבות ומיזמים חברתיים
 • השתתפות ההורים בסדנאות
 • מסלולי המיון בכתות ט'