מיזמים והתנדבויות

מיזמים והתנדבויות

העצמה חברתית היא חלק בלתי נפרד מהתהליך אשר עוברים התלמיד והקבוצה, הן בנפרד והן ביחד.
במסגרת התכנית, נפגשים התלמידים אחת לשבוע לפעילות חברתית, בה הם עוסקים בהיבטים ערכיים של גיבוש קבוצה, אמונה בעצמי ועזרה לקהילה.
חלק מהותי מן התכנית החברתית, הינו התנדבויות למען הקהילה והובלת מיזמים חברתיים, אשר תלמידי התכנית מתכננים ופועלים בקהילה.  בשלב הראשון, הקבוצה נחשפת לשאלות ולנושאים העוסקים במעורבות חברתית: מה משמעותה של החברה עבורי? עד כמה אני מוכן לגלות אכפתיות? מה אוכל לתרום לסביבתי? מהי נתינה? למה לנו לתת? ומדוע אני חש חובה למעורבות חברתית?
בשלב השני, עולות השאלות היכן לפעול? למי לסייע? מה התחום שבו יעסקו? איך לבנות פעילות?
בליווי צמוד של המדריך החברתי של הקבוצה, מוציאים התלמידים לפועל את השלב הסופי של הקמת מיזם חברתי למען הקהילה.