דוח סיכום 2004-2018

דוח סיכום 2004-2018

בשנת הלימודים תשע"ח  , פעל מכון עזריאלי להעצמה חינוכית ב- 26 ערים ברחבי הארץ , תכנית בה השתתפו באותה שנה כ- 4200 תלמידים.
בשל סיומה של התכנית , מצורף לדוח סיכום שנה סיכום פעילות התכנית בשנים 2004-2018 ניתן לראות את ההישגים וההצלחות של התלמידים לאורך השנה תשע"ח  וכן נתונים אודות היקפי פעילות והערים שהשתתפו בתכנית לאורך השנים.


קישור לדוח